Kiedy Split Payment?

pieniądze

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który w polskim prawie podatkowym funkcjonuje od połowy 2018 roku. Mechanizm ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Podstawowym powodem wprowadzenia split payment była powiększająca się luka podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Trzeba jednak podkreślić, iż mimo tego, że mechanizm podzielnej płatności funkcjonuje już kilka lat, to wielu przedsiębiorców wciąż nie do końca rozumie założenia tego mechanizmu. Główny dylemat dotyczy tego, kogo taka naprawdę mechanizm ten obowiązuje i kiedy musi być stosowany. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest split payment.

Na czym polega split payment?

Odpowiadając na to pytanie w skrócie, można powiedzieć, że split payment stanowi jeden ze sposobów zapłaty w obrocie gospodarczym. Dokładniej rzecz ujmując, polega on na wykonaniu przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Szczegółowo mechanizm podzielnej płatności opisany został w Ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, przedsiębiorcy mają możliwość zapłaty na rachunek VAT całości lub jedynie części podatku VAT, jaki wskazany jest na fakturze. Natomiast wartość netto faktury opłacić można na zwykły rachunek bankowy podmiotu wystawiającego fakturę. Należność netto faktury przedsiębiorca może również uiścić w formie gotówkowej. Jak wskazano na początku, wielu przedsiębiorców wciąż zastanawia się, czy takie rozwiązanie jest dla nich obowiązkowe.

Dla kogo mechanizm podzielonej płatności?

Czy split payment jest obowiązkowy? Nie, jest to dla przedsiębiorców rozwiązanie dobrowolne. Innymi słowy, to od nabywcy towaru lub usługi zależy, czy skorzysta z mechanizmu podzielnej płatności. Warto jednak tu podkreślić, że mechanizm split payment obowiązuje wyłącznie w przypadku transakcji między przedsiębiorcami. Innymi słowy, przedsiębiorca nabywając towar lub usługę od osoby fizycznej, mechanizmu podzielnej płatności zastosować nie może. Wynika to z bardzo prostego powodu. Otóż, aby split payment mógł być zastosowany, przedsiębiorca musi otrzymać fakturę z wyodrębnionym podatkiem VAT. Wspomniano na początku, że mechanizm podzielnej płatności jest dobrowolny. Ogólnie tak właśnie jest. Są jednak wyjątki od tej reguły. Kiedy split payment jest obowiązkowy? Aby tak się stało, musi zostać spełnionych kilka warunków.

Split payment – kiedy obowiązkowy dla przedsiębiorców?

Jak wspomniano, choć ogólnie mechanizm podzielnej płatności jest dobrowolny, to są takie sytuacje, kiedy jego stosowanie staje się obowiązkowe. Dzieje się tak w momencie, w którym spełniane zostają określone warunki. Po pierwsze, jest on obowiązkowy w przypadku transakcji dotyczącej towarów lub usług „wrażliwych”. Po drugie, kiedy kwota należności ogółem z faktury przekracza 15 tys. zł. Jeśli chodzi o towary „wrażliwe”, to wymienić można tu m.in. płyty, arkusze, folia i pasy z tworzyw sztucznych, wyroby ze stali, złota, srebra, aluminium czy miedzi, a także elektroniczne układy scalone, komputery i dyski twarde. Wszystkie towary „wrażliwe” wymienione są w załączniku nr 15 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wystawić fakturę w ramach split payment?

Znając odpowiedź na pytanie, split payment – kiedy jest dobrowolne, a kiedy obowiązkowe, warto wiedzieć, jak w ramach mechanizmu podzielnej płatności wystawić fakturę. Najlepiej jest wykorzystać do tego celu dedykowane rozwiązania z zakresu IT. Mowa tu choćby o specjalnej aplikacji Split Payment, dzięki której możliwa jest praca z modułem podzielnej płatności. Jej działanie polega na tym, że w momencie wystawiania faktury płatność jest automatycznie dzielona na dwa rachunki bankowe. Pierwszy to rachunek, na który wpłacona powinna być należność netto z faktury. Drugi to specjalny rachunek VAT, na który wpłacony powinien być podatek VAT wynikający z faktury. Szczegółowe informacje na temat takiego rozwiązania znaleźć można na stronie https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/. Ogromną zaletą aplikacji jest z pewnością jej intuicyjna obsługa, co pozwala na bardzo szybkie wystawianie faktur w ramach split payment.

Back To Top