Listwa przyłączeniowa – gdzie ją stosować

przedłużacz

Łączenie ze sobą przewodów i elementów instalacji elektrycznych jest tylko z pozoru łatwe. Tak naprawdę zapewnienie skuteczności oraz bezpieczeństwa połączenia wymaga zachowania odpowiednich zasad, sprzętu, a także posiadania doświadczenia i umiejętności.

Można jednak przyspieszyć i zdecydowanie ułatwić tworzenie, naprawy oraz modyfikacje instalacji elektrycznych przez zastosowanie przy pracy listew przyłączeniowych.

Czym jest i jak działa listwa przyłączeniowa elektryczna?

Listwy przyłączeniowe stosowane są w celu stworzenia bezpiecznego, trwałego i łatwego w dalszej eksploatacji połączenia przewodów elektrycznych w rozdzielniach. Powstają z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, które izolują kable od zewnątrz, uniemożliwiając ich kontakt z otoczeniem. We wnętrzu natomiast posiadają najczęściej mosiężne styki, zapewniające swobodny i skuteczny przepływ prądu w listwie.

Listwa stanowi element, który umożliwia połączenie i uporządkowanie przewodów. Spotykamy je najczęściej przy rozdzielniach, z których dostarczana od dostawcy energia elektryczna zostaje rozdzielona oraz przekazana do poszczególnych obwodów w obiekcie.

Kiedy możemy stosować listwy przyłączeniowe?

Listwy przyłączeniowe elektryczne znajdują zastosowanie w instalacjach tworzonych w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz zakładach przemysłowych. W odniesieniu do tworzenia przyłączy w ostatnim typie obiektów te elementy posiadają wzmocnioną budowę, dodatkowe zabezpieczenia, a także spełniają wyśrubowane normy techniczne.

Z uwagi na różnorodne potrzeby i właściwości instalacji elektrycznych możemy wyróżnić wiele rodzajów listew przyłączeniowych, które różnią się budową, przeznaczeniem oraz parametrami. Podczas doboru odpowiedniego modelu powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • prąd znamionowy, do jakiego przeznaczona jest listwa – określa on przewodność zacisków połączeniowych, ich średnicę oraz maksymalną tolerancję temperaturową. Zalecane jest dobranie listwy, która będzie w stanie obsłużyć prąd o półtora razy wyższej mocy od maksymalnego deklarowanego poboru;
  • napięcie znamionowe – tutaj również powinniśmy się posługiwać zasadą montowania listwy przyłączeniowej elektrycznej o wyższej wartości w stosunku do napięcia instalacji, co zapobiegnie powstawaniu ewentualnych przepięć;
  • liczbę biegunów – czyli liczbę obsługiwanych torów (możliwych przyłączy). Produkowane obecnie listwy posiadają od 2 do 32 torów;
  • raster – odległość między torami, która powinna wypełniać wymagane normami odstępy pomiędzy przyłączeniami dla danego typu przewodów i instalacji;
  • rozmiary i typy obsługiwanych przez listwę przewodów.

Listwa przyłączeniowa – gdzie kupić?

Listwy przyłączeniowe elektryczne są elementami, które warunkują bezpieczne użytkowanie instalacji. Dlatego też przymierzając się do ich zakupu, należy sprawdzić, czy wybrany przez nas model spełnia wymagane przepisami normy techniczne oraz, czy pochodzi od rzetelnego producenta i dystrybutora.

Szeroką ofertę listew przyłączeniowych znajdziemy zarówno w popularnych sklepach ogólnobudowlanych, wyspecjalizowanych hurtowniach elektrycznych oraz na stronach internetowych.

Back To Top