Wanny wychwytowe a przepisy

wanna

Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie wykorzystywane są substancje szkodliwe, to zapewne zastanawiasz się, w jaki sposób możesz poprawnie i bezpiecznie je przechowywać oraz zutylizować. W tym celu warto zaopatrzyć się w profesjonalne wanny wychwytowe, inaczej zwane ociekowymi. W tym artykule podpowiemy Ci, jak należy stosować ten produkt zgodnie z przepisami.

Wanny wychwytowe – przepisy

Wanny wychwytowe zwykle bywają używane na halach produkcyjnych lub w wyspecjalizowanych warsztatach. Obecnie istnieje kilka aktów prawnych, które regulują konieczność korzystania z tego typu pojemników. Zatem zanim zamówisz wannę wychwytową, zapoznaj się z następującymi podstawami prawnymi:

  • ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  • prawo ochrony środowiska,
  • prawo wodne,
  • dyrektywy i akty UE.

Z powyższych przepisów dowiesz się, że przedsiębiorca ma obowiązek zabezpieczyć szkodliwe substancje tak, aby nie przedostały się do wody, powietrza czy gleby. Nie wystarczy bowiem, że umieścisz wybraną substancję w wannie wychwytowej, musisz jeszcze całość odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do utylizacji właściwej instytucji lub organizacji.

Jak bezpieczne magazynować wanny wychwytowe?

Przechowywanie niebezpiecznych substancji wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga zachowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Jeśli planujesz zakup wanien ociekowych, będziesz musiał obliczyć ich optymalny rozmiar, biorąc pod uwagę wielkość pojemników ze szkodliwymi substancjami. Kolejnym krokiem stanie się znalezienie właściwego miejsca na ustawienie tych elementów.

Według dotyczących wanny wychwytowej przepisów powinna być ona postawiona na równej powierzchni, najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym, aby była skutecznie chroniona przed opadami atmosferycznymi. Ponadto pojemniki nie mogą wystawać poza jej krawędź, a każdą wannę należy odpowiednio przetestować przed włożeniem do niej beczek ze szkodliwymi substancjami. Dodatkowo muszą być one regularnie monitorowane i jeśli pojawi się na ich powierzchni korozja lub rysy czy uszkodzenia, należy natychmiast przenieść niebezpieczny ładunek.

Jaki rodzaj wanny wychwytowej najlepiej kupić?

W sklepach branżowych znajdziesz dwa rodzaje wanien wychwytowych, czyli wanny stalowe oraz wanny z polietylenu. Wybór odpowiedniej powinien być uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz od rodzaju magazynowanych substancji. Producenci polecają stosować wanny wychwytowe stalowe do przechowywania cieczy palnych oraz płynów mogących skazić wody gruntowe. Natomiast wanny wychwytowe z polietylenu wykorzystuje się do składowania substancji toksycznych, które mogą trwale zanieczyścić okoliczne wody gruntowe.

Przed zamówieniem konkretnej wanny wychwytowej musisz również sprawdzić, czy dany model jest odporny na korozję oraz wybrane substancje chemiczne. Poza tym, jeśli magazynujesz szkodliwe ciecze, pamiętaj, aby je odpowiednio posegregować i nie wkładać do jednej wanny substancji, które w razie wycieku mogłyby wejść ze sobą w niebezpieczną reakcję.

Jak działa wanna wychwytowa z pułapką ogniową?

Jeśli szukasz wyjątkowo bezpiecznych i specjalistycznych rozwiązań do przechowywania cieczy łatwopalnej, możesz rozważyć zakup wanny wychwytowej z pułapką ogniową. Jest to specjalne zabezpieczenie na wypadek rozszczelnienia zbiornika, które w razie pożaru skutecznie zapobiega rozlaniu cieczy, rozprzestrzenianiu się ognia oraz przedostaniu się trujących oparów do powietrza. Taka wanna wychwytowa jest łatwa w obsłudze, ponieważ posiada rolkowe prowadnice oraz wygodny uchwyt, dzięki któremu można ją bez problemu ustawić w dowolnie wybranym miejscu

Podsumowując, wanny wychwytowe to świetny sposób na przechowywanie niebezpiecznych substancji w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Ponadto stosując ten produkt, zyskasz pewność, że magazynujesz szkodliwe substancje zgodnie z przepisami prawa, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Pamiętaj jednak, że wanny wychwytowe mogą z czasem ulec rozszczelnieniu lub uszkodzeniu, dlatego musisz na bieżąco monitorować ich stan i reagować w razie pojawienia się jakichkolwiek uchybień.

Back To Top